Breeam

Nu är Solna Spot miljöcertifierat enligt BREEAM

En ytterst viktig del i en toppmodern fastighet är hållbarheten. Både idag och imorgon. Och vägen dit är ett ambitiöst miljöarbete – att skapa ett klimatsmart kontorshus som påverkar vår planet så lite som möjligt. Därför är vi glada och stolta över att Solna Spot har blivit miljöcertifierat enligt BREEAM.

BREEAM är en internationell miljöcertifiering vars syfte är att förbättra, certifiera och visa på hållbarhetsprestanda för byggnader. Energianvändning, inomhusmiljö, avfallshantering och vattenförbrukning är några exempel på områden som poängsätts. För att bli certifierad behöver byggnaden nå upp till en viss nivå.

På Solna Spot arbetar vi varje dag målmedvetet för att minska vår energianvändning och miljöpåverkan. Och tack vare husets miljömässiga fördelar har huset fått BREEAM-certifieringen Very Good – ett högt värde för en befintlig fastighet. Det är en bekräftelse på att vi gör rätt – och en sporre att arbeta ännu hårdare med klimatsmarta lösningar för framtiden. Att minska klimatpåverkan är vår viktigaste miljöutmaning och på Solna Spot vill vi göra allt vi kan för att bidra.