Återvinningsrum

Miljörum i huset

Nu är husets nya miljörum nere i källaren färdigställt.

Här går det att källsortera ett antal olika fraktioner för återvinning.

Välkommen in!